Tillitsvalgt

Tillitsvalgt

Tillitsvalgt i 20 år bla for med.stud. i Graz , for med.stud. i  Oslo , for Yngre leger og som Overlege tillitsvalgt og som Ansattes representant i styret for Helseforetaket Psykiatrien i Vestfold.