Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Ut i fra at jeg har utdannelse i individual- , gruppe- og familieterapi kan jeg gi behandlingstilbud ut i fra hver enkelts behov og ønsker , enten alene eller i kombinasjon av behandlingstilbud . Av og til er det også nødvendig og nyttig å kombinere med medikamentell terapi i kortere eller lengre perioder.