Erfaring

Jobbet som overlege i over 25 år bla som overlege ved gruppepoliklinikk, vanlig poliklikk , akuttavd, sikkerhetsavsnitt , og alderspsykitrisk avdeling 

Ved siden av overlegejobben har jeg i over 20 år hatt en privat poliklinisk praksis.