Forskning

Forskning:

De siste 15 år har jeg forsket i biologisk baserte terapiformer som medisinsk behandling av angst, depresjon , psykose og demens og i den forbindelse deltatt på 11 APA kongresser i U.S.A. Jeg  har også deltatt direkte i psykoterapiforskning vedrørende effekt av  affektbevissthets terapi og,- indirekte i effekt av gruppeanalytisk terapi som veileder i 7 år for 10 gruppeterapeuter som deltar i denne forskningen . Denne forskningen på effekt av gruppeterapi er internasjonalt anerkjent og i regi av professor Sigmund Karterud som har vært min direkte veileder/læremester i gruppeterapi.